ชื่อ
[001] ฮั่นหลิงตี้ (ฮั่นเลนเต้)
คำอธิบาย
หลิว หง มีบรรดาศักดิ์ก่อนเป็นหวงตี้คือ เจี่ยเซี่ยถิงโหว (Marquis of Jiedu Village) ดูแลเขตเจี่ยเซี่ย เขาเป็นคนที่สองหรือสามในครอบครัวที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ พ่อของเขามีนามว่า หลิว ฉาง (Liu Chang) และปู่มีนามว่า หลิว ซู (Liu Shu) ผู้เป็นเจี่ยเซี่ยถิงโหวคนก่อน, ซึ่งปู่ใหญ่ของเขา หลิว ไค (Liu Kai) เหอเจียนหวาง เป็นโอรสองค์ที่หกในฮั่นจางตี้ จักรพรรดิองค์ที่สามในราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ซึ่งมารดาของท่านเป็นคู่สมรสอย่างเป็นทางการของหลิวฉาง
เมื่อฮั่นหฺวันตี้สิ้นพระชนม์ในปี 168 โดยไร้โอรสสืบราชบัลลังก์ ส่งผลให้ไท่หวงไท่โฮ่วสกุลโต้วได้ประสบความสำเร็จในการว่าราชการหลังม่านในฐานะหวงโฮ่วของฮั่นหฺวันตี้ และพระนางได้ตรวจสอบลำดับวงศ์ตระกูลของหวงตี้เพื่อเลือกหวงตี้องค์ต่อไป ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบแน่ชัด หลิวซูได้เสนอแนะนำเจี่ยเซี่ยถิงโหว (หลิวหง) หลังจากได้ปรึกษากับบิดาของพระนาง โต้วอู๋และบัณฑิตเฉินฟ่าน, ไท่หวงไท่โฮ่วสกุลโต้วได้ตัดสินใจแต่งตั้งหลิวหงที่มีอายุ 12 ซันษานั่งบนบัลลังก์มังกรโดยมีพระนางคอยช่วยว่าราชการหลังม่าน ฮั่นหลิงตี้ที่เพิ่งได้ครองราชย์ใหม่ ๆ เขาได้มอบตำแหน่งให้ปู่ บิดาหรือแม้แต่ท่านย่าเพื่อเป็นการให้เเกียรติพวกเขาในฐานะจักพรรดิและหวงโฮ่วตามลำดับ มารดาของเขา ต่งชื่อ (แปลว่าสตรีสกุลต่ง) แต่งตั้งนางเป็นหวงไท่โฮ๋ว
เนื่องจากหลังจากทรงครองราชสมบัติไป 10 กว่าปี ก็เริ่มตีตัวออกห่างจากราชการบ้านเมือง หลงมัวเมาในสุรานารี และคำป้อยอของขันที ขันทีก็ได้ใจรีดนาทาเร้นราษฎร
ชื่อรอง
หลิว หง
ฐานะ/ฉายา
จักรพรรดิองค์ที่ 12 แห่งฮั่นตะวันออก
LEA
7
WAR
10
INT
5
POL
35
CHA
25
อายุ
28 ปี
ความสัมพันธ์
ขึ้นไปด้านบน